איגוד מתווכים

אודות רשם המתווכים- משרד המשפטים


רשם המתווכים מקיים בחינות רישוי ומנפיק רישיונות לתיווך במקרקעין.
לקראת הענקת הרישיון יוודא הרשם כי המועמד לרישיון עומד בכל התנאים המתחייבים בנוסף לקבלת ציון "עובר" בבחינה.​​ 
היחידה קיימת משנת 1996 לצורך ביצוע חוק המתווכים והתקנות לפיו ותפקידיה העיקריים לקיים בחינות רישוי, להעניק רישיונות ולנהל את פנקס המתווכים. בנוסף, בהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ט - 1999 מנפיקה היחידה אישורים בעניין מעמדו של אדם/מתווך מבחינת חוק המתווכים וכן מפרסמת באתר האינטרנט רשימת מתווכים מורשים לעסוק בתיווך.