איגוד מתווכים

מבחן תיווך ינואר 2020 מבחן רשם המתווכים לתרגול לימוד והורדה בחינם


מבחן תיווך ינואר 2020 גרסה 1
להדפסה של שאלות מבחן תיווך ינואר 2020 יש ללחוץ כאן
להדפסה של תשובות מבחן תיווך ינואר 2020 יש ללחוץ כאן
לצפייה וקריאה של מבחן תיווך נובמבר 2019 יש ללחוץ כאן
לכל מבחני תיווך יש ללחוץ כאן

קורס תיווך און ליין מבית איגוד המתווכים קישור להורדת אפליקציה לימודים > > >

1. עוזי מבקש למכור דירת מגורים המהווה חלק מבניין טורי הכולל 6 דירות מגורים חד קומתיות.
דירתו של עוזי הינה פינתית ובשטח כ-60 מ"ר.
הבניין כולו בנוי על חלקה בשטח כולל של דונם אחד. לבניין חצר שבעלות בה היא במושע.
ברבות השנים, כל אחד מבעלי הזכויות בדירות המגורים שבבניין, גידר לעצמו חלק מהחצר לשימוש בלעדי בחצר דירתו.
האם החצר שעוזי גידר לדירתו שייכת באופן בלעדי לדירה?


א. כן; כל עוד בוצעה חלוקה בפועל על פי החלק היחסי בבניין.

ב. לא; החצר אינה שייכת לדירה, שכן החצר מהווה חלק מהרכוש המשותף של הבניין.

ג. לא; החצר אינה שייכת לדירה, שכן יש לבקש היתר בנייה להצמדת החצר.

ד. כן; החצר מהווה חלק מהחלקה, כאשר בפועל בוצעה חלוקה של החצר בין השכנים.

תשובה נכונה: ב'


2. קובי הינו בעל זכויות חכירה מהוונות ל-99 שנים בבית מגורים חד קומתי ובו 3 חדרים( להלן:"הדירה").

בעלי הקרקע היא מדינת ישראל.

הדירה הושכרה לניר לתקופה של 15 שנים.

בהתאם לתנאי חוזה השכירות, דמי השכירות בדירה יופחתו באופן משמעותי ויעמדו על כחמישים אחוז מדמי שכירות ראויים,

כשבתמורה לכך סוכם כי ניר ישפץ את הדירה על חשבונו, לרבות הוספת חדר לדירה(כך שבסופו של דבר יהיו בדירה 4 חדרים).

על מנת לקבל היתר בנייה קיימת דרישה לתשלום היטל השבחה.

על מי חלה החבות בהיטל ההשבחה?

א. על בעלי הקרקע- כלומר, על מדינת ישראל.

ב. על מדינת ישראל 84% ועל חוכר לדורות 15%.

ג. על החוכר לדורות או על בעלי הקרקע.

ד. על ניר שהינו בפועל חוכר את הדירה (ליותר מ5- שנים).

תשובה נכונה: ג'


3. בתל אביב נבנה בשנות ה-50 בניין מגורים בן ארבע קומות מעל קומת מרתף.

קומת המרתף נבנתה כחלל אשר סומן בתשריט המצורף להיתר הבנייה כמחסן. 

המרתף (להלן:"היחידה") נבנה ברובו מעל פני הקרקע וכולל חלונות.לאחרונה החליט הבעלים של היחידה לשפצה ולהסב אותה בפועל לדירת מגורים.

ליחידה חלונית, חדר שינה, מטבח,חדר רחצה וחדר שירותים.

כיצד על הבעלים לפעול על מנת לשנות את השימוש החוקי של היחידה לשימוש למגורים?

א. אם היחידה רשומה בטאבו בבעלות פרטית- אין מניעה להסב אותה לדירת מגורים.

ב. יש לבדוק מבחינה תכנונית האם זכויות הבנייה מאפשרות את שינוי השימוש ביחידה ממחסן למגורים. אם כן, יש לקבל את הסכמת השכנים, ואם קיים רוב- ניתן לבצע רישום של היחידה כדירת מגורים.

ג. יש לבדוק מבחינה תכנונית האם זכויות הבנייה מאפשרות את שינוי השימוש ביחידה ממחסן למגורים. אם כן יש להוציא היתר בנייה כדין.

ד. יש לתקן את רישום הבית המשותף ולרשום את היחידה כדירת מגורים, תוך קבלת הסכמת כלל בעלי הזכויות בבניין בתקנון המוסכם.

תשובה נכונה: ג'


4. גיא ואמו המבוגרת רכשו 2 דירות יד שנייה הסמוכות זו לזו בבית משותף.

גיא בן 40, נשוי פלוס 4 ילדים, החליט ביחד עם אמו כי יצרפו חדר מדירת האם לדירתו של גיא, כך שדירתו של גיא תגדל ב15 מ"ר על חשבון שטח הדירה של אמו. 

כל האמור יבוצע ללא כל שינוי בקירות החיצוניים של הדירות, בשלד הבניין ובאינסטצליה של הבניין. 

האם השינוי האמור בדירות שמבקשים גיא ואמו לבצע מצריך היתר בנייה ?

א. לא, שינוי שאינו בשטח הקומה, בקירותיו החיצוניים של הבניין ואינו פוגע בחזיתו או במראהו- אינו דורש היתר.

ב. לא, כל עוד השינוי אינו ברכוש המשותף או בצנרת.

ג. כן, שינוי תכנוני כלשהו מחייב קבלת היתר בנייה.

ד. כן, השינוי משנה את שטחה של כל אחת מהדירות ולכן נדרש היתר.

תשובה נכונה: ד'


5. יונתן רכש דירה בגודל 105 מ"ר מהקבלן נחמיה.

לפני שנכנס לדירה, בדק יונתן את הגרמושקה ומצא כי ישנם שינויים במיקום החלונות של הדירה, בין מה שנבנה בפועל לבין התיאור שבגרמושקה. 

יונתן פנה לקבלן לבירור העניין והקבלן השיב כי אין עם זה בעיה, מכיוון ששטח הדירה נותר 105 מ"ר.

בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. כאשר ניתן היתר בנייה הוא מחייב לבנות בשטח המצוין בגרמושקה וניתן לעשות שינויים כל עוד אין חריגה בשטחים.

ב. המצב אינו תקין ויש לתקן את רישום הבית המשותף ואת הגרמושקה, המהווה חלק מתשריט ורישום הבית המשותף.

ג. המצב תקין, שטח הדירה הינו כפי שעולה מהיתר הבנייה ומנסח הרישום, לרבות תשריט הביתה משותף.

ד. המצב אינו תקין, כאשר ניתן היתר בנייה, הוא מחייב את המבקש לבנות בהתאם לגרמושקה וכל בנייה שאינה תואמת את הגרמושקה המאושרת מהווה חריגות בנייה.

תשובה נכונה: ד'


6. שמוליק הוא חקלאי ותיק אשר מגדל מטעי אבוקדו.

כעת מבקש שמוליק לבנות בית מגורים על חלק קטן מהקרקע המשמשת את המטעים.

לצורך כך, שכר שמוליק את שירותיו של האדריכל וזה הכין לו תוכנית אדריכלית וקידם עבורו תוכנית בניין עיר נקודתית, לפיה משתנה יעוד הקרקע מייעוד חקלאי לייעוד למגורים למטרת בנייה צמודת קרקע.

בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. הפעולה מצריכה תשלום היטל השבחה לוועדה מקומית.

ב. במקרה זה לא יחול היטל השבחה, אבל יחול מס שבח.

ג. אם שטח הקרקע אשר שונה הייעוד לגביו קטן מ-9% משטח הקרקע החקלאית כולה, לא קיימת חבות בהיטל השבחה. במצב דברים זה הקרקע במסגרת מגורי החקלאי.

ד. על דירת מגורים יחידה יש פטור מהיטל השבחה.

תשובה נכונה: א'


7. לסוזן דירת מגורים בה היא מתגוררת כל חייה הבוגרים.

שווי הדירה 3 מיליון ש"ח.

לסוזן בן יחיד בשם דויד וגם בבעלותו דירת מגורים.

דויד מבקש לדעת האם קבלת דירת אמו בירושה לאחר פטירתה מהווה מכירה לצורך מס ?

א. לא, דירה בשווי של 3 מיליון ש"ח אינה נחשבת למכירה - מעל סכום זה יש לשלם מס באופן יחסי.

ב. כן, מתקיימת כאן מכירה שלא בתמורה.

ג. כן, החוק קובע כי רישום דירה על שם אדם בגיר מהווה, לצורך מס שבח ורכישה, פעולה במקרקעין, הנחשבת למכירה.

ד. לא, הורשה איננה מכירה.

תשובה נכונה: ד'


8. יוסף הוא דייר מוגן בחנות בגדים ברחוב סוקולוב בהרצליה.

יוסף עובד בחנות החל משנת 1965. יוסף מבקש להעביר את זכויותיו לבינימין,

שמעוניין להמשיך ולהפעיל את חנות הבגדים באותו שם.

צבי- שהינו בעל הבית- מתנגד.

בנסיבות המתוארות, איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. יוסף הינו הדייר היוצא. בינימין הינו הדייר המוצע. יוסף רשאי בהחלט לקבל בתמורה גם בעד המוניטין של העסק. צבי רשאי להודיע שהוא מבקש להחזיר את המושכר לעצמו.

ב. יוסף הינו הדייר היוצא. בינימין הינו הדייר המוצע. יוסף אינו רשאי לקבל תמורה בעד המוניטין, מאחר שהוא חדל להחזיק בעסק. צבי רשאי להודיע שהוא מבקש להחזיר את המושכר לעצמו.

ג. יוסף הינו הדייר המוצע. בינימין הינו הדייר היוצא. יוסף רשאי לקבל תמורה בעד המוניטין והנכס, וצבי אינו רשאי להודיע שהוא מבקש להחזיר את המושכר לעצמו.

ד. יוסף הינו הדייר היוצא. בינימין הינו הדייר המוצע. יוסף רשאי לקבל תמורה, אך אינו רשאי לקבל תמורה בעד מוניטין. צבי רשאי להודיע שהוא מבקש להחזיר את המושכר לעצמו.

תשובה נכונה: א'


9. פס"ד ע"א 107/86 אהרון חסין ג' דוד בלט ואח', עוסק בערעורו של מתווך הטוען כנגד הסכום שנפסק לטובתו.

העיסקה הייתה פרי תיווכו של המתווך ונחתם זיכרון דברים בין הצדדים. יום לאחר החתימה הודיע הקונה למוכר שאינו מעוניין בעיסקה, שלא יצאה לפועל.

בנסיבות העניין ובהתאם לפסק הדין, האם המתווך זכאי לדמי תיווך? מדוע?

א. המתווך אינו זכאי לדמי תיווך, מאחר שזיכרון הדברים אינו מהווה חוזה מחייב.

ב. המתווך זכאי לדמי תיווך כמי שהביא את הצדדים לידי הסכם מחייב.

ג. המתווך אינו זכאי לדמי תיווך, מאחר שההסכם לא מומש בין הצדדים.

ד. המתווך זכאי לדמי תיווך, כי הוא מי שהביא את העיסקה.

תשובה נכונה: ד'


10. אלדד הינו בעלים של דירה ברמת גן, הנמצאת בקומת קרקע בבית משותף(להלן : "הדירה").

אלדד החליט להסב את חלון אחד החדרים, הפונה לחצר המשותפת של הבניין, לדלת יציאה לגינה המשותפת, ואף גידר חלק מהגינה, במטרה לטפחה ולהשתמש באופן פרטי.

בעלי הדירות בבניין כעסו על הצעד שאלדד עשה.

בנסיבות העניין, אל מי אמורים לפנות בעלי הדירות בבניין כדי למנוע מאלדד את השימוש הפרטי שעשה בחצר הבניין ולחייבו להשיב את המצב לקדמותו?

א. על בעלי הדירות לפנות לוועד הבית של הבניין, אשר בסמכותו להורות לאלדד להחזיר את המצב לקדמותו.

ב. על בעלי הדירות לפנות למפקח על רישום המקרקעין, שבסמכותו להורות לאלדד להחזיר את המצב לקדמותו.

ג. על בעלי הדירות לפנות לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, שבסמכותה להורות לאלדד להחזיר את המצב לקדמותו.

ד. על בעלי הדירות לפנות לממונה על רישום בתים משותפים, שבסמכותו להורות לאלדד להחזיר את המצב לקדמותו.

תשובה נכונה: ב'


11. בלה ויוחאי הינם זוג קשישים, המוגדרים כדיירים מוגנים ומתגוררים בתל אביב משנת 1960 ברחוב מאוד מבוקש, בקומה רביעית בבניין ללא מעלית.

כיום החליטו למכור את זכויתיהם בדירהף וזאת עקב התיישנות הבית והקושי לעלות מדרגות רבות.

בנסיבות המתוארות מה יהיה חלקם של בני הזוג מדמי המתפח שהתקבלו? 

א. חלקם של בני הזוג מדמי מהמפתח שיתקבלו יהיה שישים ושישה אחוזים(66%).

ב. חלקם של בני הזוג מדמי מהמפתח שיתקבלו יהיה חמישים אחוזים(50%).

ג. חלקם של בני הזוג מדמי מהמפתח שיתקבלו יהיה שישים ושישה אחוזים(60%).

ד. חלקם של בני הזוג מדמי מהמפתח שיתקבלו יהיה עשרים ושתיים וחצי וחצי אחוזים (22.5%).

תשובה נכונה: ג'


12. דורון הינו בעלים של דירת מגורים בבית משותף בין 6 קומות ובו 24 דירות.

לדירתו בבניין צמודים חניה לרכב ומחסן.

לדורון אין רכב בבעלותו ולכן החליט להשכיר את החנייה לאדם אחר,

וכן החליט לשפץ את המסחן למטרת מגורים ולהשכירו למטרת מגורים.

בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

א. לדורון מותר להשכיר את החניה ואת המחסן רק לדייר המתגורר בבניין המשותף.

ב. לדורון מותר להשכיר את החניה לאדם אחר, אך אינו רשאי להשכיר את המחסן למטרת מגורים.

ג. לדורון אסור להשכיר את החניה או את המחסן ששיפץ למגורים בנפרד, כי יחידת מגורים מחייבת חניה צמודה.

ד. לדורון מותר להשכיר את החנייה ואת המחסן ששיפץ למגורים לאדם אחר, ובלבד שקיבל את הסכמת רוב בעלי הדירות בבניין.

תשובה נכונה: ב'


13. יואב מעוניין לרכוש בית פרטי למגורים(להלן:"הנכס") בעיר אריאל שבשומרון.

יואב מעוניין לאתר מידע על הנכס ולבררר פרטים בדבר הזכויות הקנייניות הרשומות בנכס.

בנסיבות המתוארות, כיצד יואב אמור לפעול?

א. על יואב לפנות ללשכת הרישום המקרקעין באריאל.

ב. על יואב לפנות למשרדי רשות מקרקעי ישראל כדי לקבל את המידע הנדרש.

ג. על יואב לפנות לממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור יהודה ושומרון או למשרדי רישום המקרקעין במינהל האזרחי, או אל החברה המשכנת.

ד. על יואב לפנות למשרד המשפטים.

תשובה נכונה: ג'


14. עופר רכש בשנת  2006 חנות ברח' דיזינגוף בתל אביב ששטחה 80 מ"ר.

עופר לא שילם דמי מפתח.

לאחר 10 שנים, בשנת 2016, החליט עופר למכור את זכויותיו בחנות.

מה יהיה חלקו של עופר בדמי המפתח כדייר יוצא ?

א. עופר אינו זכאי לדמי מפתח, שהוא מחזיק בנכס יותר מ-5 שנים.

ב. עופר זכאי לשישים אחוזים מדמי המפתח, מאחר שהוא החזיק בנכס יותר מ-5 שנים.

ג. עופר זכאי לחמישים אחוזים מדמי המפתח, מאחר שהוא מחזיק בנכס יותר מ-5 שנים.

ד. עופר אינו זכאי לדמי מפתח.

תשובה נכונה: ב'


15. כיצד בעלי מקרקעין שרשומים בטאבו יכול לפרוע מה שמגיע ממנו על פי המשכתנא אם בעלי המשכנתא מסרב לקבל את המגיע לו?

א. ניתן לפנות לבנק ישראל, לממונה על הבנקים למשכנתאות, ולהפקיד בידיו את יתרת המשכנתא.

ב. ניתן לפנות לרשם המשכונות במשרד המשפטים ולהפקיד בידיו את יתרת המשכנתא.

ג. לא ניתן לפרוע את יתרת המשכנתא, אלא רק באמצעות הבנק למשכנתאות בו בוצעה ההלוואה.

ד. ניתן לפנות לרשם המקרקעין ולהפקיד בידיו את המגיע ממנו.

תשובה נכונה: ד'


16. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה "הראל", בתחומה נמצטת מספר רשויות מקומיות, וביניהן: 

מבשרת ציון, אבו גוש וקריית יערים ( להלן: " הוועדה"),

מעוניינת להפקיע את חלקתו של יורם - מגרש הגובל בסמוך לכביש מספר 1 במבשרת ציון,

וזאת לצורך הקמת חניון " חנה וסע". 

יורם מתנגד לכוונת הוועדה להפקיע את המגרש.

בנסיבות המתוארות, האם פעולתה של הוועדה חוקית והאם מותר לה להפקיע את חלקתו של יורם ?

א. לוועדה אין סמכות להפקיע קרקעות לצורך חניון " חנה וסע".

ב. מותר לוועדה להפקיע את המקרקעין, בתנאי שיורם יקבל חלקה חלופית.

ג. מותר לוועדה להפקיע מקרקעין שנועדו בתוכנית לצורכי ציבור.

ד. על הוועדה להעביר המלצתה להפקעת הקרקע לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז ירושלים, שבסמכותה להפקיע את החלקה לצורכי ציבור.

תשובה נכונה: ג'


17. דבורה היא בעלת דירת מגורים מרווחת עם גינה צמודה (להלן:" הדירה") אשר השתמשה בה במשך שש השנים האחרונות כפעוטון פרטי ברישיון.

עתה דבורה הגיעה לגיל פרישה ובדעתה למכור את הדירה.

האם בעת מכירת הנכס הדירה תיחשב כדירת מגורים מזכה?

א. "דירת מגורים מזכה " היא דירה ששימשה בעיקר למגורים לפחות בארבע שנים שקדמו למכירתה. מאחר שהדירה שימשה כפעוטון, שהוא עסק לכל דבר, היא אינה דירה מזכה.

ב. דירתה של דבורה תיחשב כדירת מגורים מזכה, למרות ששימשה כפעוטון יותר מארבע שנים בטרם מכירתה.

ג. דירתה של דבורה לא תיחשב כירת מגורים מזכה, מאחר שדבורה השתמשה בדירה כעסק לפרנסתה.

ד. דירתה של דבורה תיחשב כדרת מגורים מזכה, אך רק אם הדירה מיועדת לשמש למגורים לאחר מכירתה.

תשובה נכונה: ב'


18. דרור מכר את ביתו המפואר, הנמצא בהרצליה, בתאריך 1.1.2017 בסכום של 5 מיליון ש"ח ומסר את החזקה בבית לקונה בחודש יוני 2018- עם קבלת התשלום האחרון.

חודש לאחר המסירה קיבל מרשות המיסים דרישת תשלום מס שבח בגין מכירת הבית שמכר,

כאשר רשות המיסים ציינה כי קבעה שווי מכירה בסך 5.5 מיליון ש"ח נכון ליוני 2018, וזאת עקב זינוק במחירי הדירות באזור.

בנסיבות העניין , האם הדרישות של רשות המיסים לתשלום מוצדקת?

א. הדרישה של רשות המיסים לתשלום אינה מוצדקת, שכן חישוב המס שמוטל יחול יחול לפי שיווי המכירות ביום המכירה ולא במועד מסירת החזקה.

ב. הדרישה של רשות המיסים לתשלום מוצדקת, שכן המס יחול על התמורה שנתקבלה בעת קבלת החזקה בנכס.

ג. הדרישה של רשות המיסים לתשלום מוצדקת, שכן המס מוטל על הנכס שנמכר בהתאם לשוויו בעת בדיקת שומת המס על ידי רשות המיסים.

ד. הדרישה של רשות המיסים לתשלום אינה מוצדקת, שכן חישוב המס יהא על התמורה שנתקבלה בעת מכירת הזכות בתוספת מדד מחירים לצרכן, נכון ליום ביצוע כל אחד מהתשלומים.

תשובה נכונה: א'


19. יוסף הוציא נסח רישום מקרקעין (נסח טאבו) בהתאם לגוש והחלקה בא נמצא מגרשה שאותו מעוניין לרכוש.

איזה מידע לא מופיע הנסח הטאבו שהופק עבורו?

א. תיאור הנכס, זכות הבעלים אם יש כזו, שם הבעלים.

ב. קיומן של זכויות בנייה בנכס, הכוללות את סך כל הבנייה המותרות במגרש ושיעורן.

ג. קיומה של זיקת הנאה לטובת אחרים ואו הערות אזהרה.

ד. קיומה של משכנתא, עיקולים, או צווי בית משפט על הנכס.

תשובה נכונה: ב'


20. אמיר קיבל רישיון תיווך במקרקעין בישראל, והחליט לפתוח משרד תיווך במקרקעין, בו יעבוד עם 3 סוכנים בתוך חנות של 45 מ"ר ברחוב הראשי בראשון לציון.

מכיוון שאמיר בחור יסודי ורציני, פנה וביקש להוציא רישיון עסק למשרד התיווך.

האם משרד תיווך צריך רישיון עסק ?

א. אם שטח המשרד הוא יותר מ-30 מ"ר ועובדים בו יותר מ-3 אנשים, דרוש רישיון עסק.

ב. לעסק העוסק בתיווך במקרקעין אין צורך ברישיון עסק.

ג. יש לקבל רישיון עסק מרשם המתווכים במשרד המשפטים.

ד. יש לפנות לרשות המקומית או למשרד הפנים-תלוי היכן העסק.

תשובה נכונה: ב'


21. הנהלת עמותת "המקושש" הינה מלכ"ר, המסייעת לקשישים במזון, בארוחות ובמגורים,

החליטה על רכישת 2 דירות מגורים בנות 3 חדרים כל אחת וכן על רכישת אולם עם מטבח בשטח של 180 מ"ר, שישמש כחדר אוכל וכמקום להכנת תבשילים לקשישים.

דוד הציע למכור לעמותה את הנכסים המבוקשים.

האם יוטל מס ערך מוסף על עיסקה זו?

א. לא יוטל מס ערך מוסף, מכיוון שמדובר במוכר פרטי.

ב. על עיסקה במקרקעין יוטל מס ערך מוסף אם נערכה בידי" עוסק מורשה" המוכר מקרקעין.

ג. בעיסקה שלפנינו יוטל מס ערך מוסף, למעט על דירות מגורים.

ד. בעסקה שלפנינו יוטל מס ערך מוסף, למעט על אולם חדר האוכל.

תשובה נכונה: ג'


22. פסק בדין תא"מ 10272-02-11 ב.פ הנשיא סוכנויות נדל"ן בע"מ נגד בקרמן ואחרים עסק במקרה בו חברה לתיווך נדל"ן שולחת נציג מטעמה להציג נכס. 

המוכרים נתנו את המפתח לחברת התיווך המסוימת, ולה בלבד.

המתווך הציג לקונים שתי דירות של המוכרים, והקונים קנו את אחת הדירות.

הקונים סירבו לשלם דמי תיווך.

מדוע דחה בית המשפט את התביעה לתשלום דמי תיוווך לחברת הנדל"ן?

א. לא מחייבים בתשלום דמי תיווך ליותר ממתווך אחד.

ב. המתווך מסר ללקוח העתק מהזמנות תיווך שאינה חתומה על ידי המתווך.

ג. המתווך לא הוכיח כי היה בעל רישיון תיווך בתוקף בזמן העיסקה.

ד. חברת הנדל"ן היא הגרום היעיל בביצוע העיסקה ולא המתווך.

תשובה נכונה: ג'


23. על פי פסק הדין תא 2461/07 דרור בראון נגד יפה סידרון ואח':

במקרה זה דובר על הסכם להזמנת שירותי תיווך בבלעדיות שנחתם בין מתווך למוכרים.

המתווך הוכיח כי פרסם בעיתון ובאינטרנט, ובתוך הזמנת התיווך נכתב כי הנכס יהיה בבלעדיות המתוווך למשך תקופה בהתאם לתקנות המתווכים.

הנכס נמכר באמצעות מתווכת אחרת.

מדוע נדחתה תביעת המתווכים לדמי תיווך?

א. מרגע שמסתיימת תקופת הבלעדיות אין אפשרות לחייב את המוכרים בדמי תיווך.

ב. המתווך לא ביצע שתי פעולות שיווק, ולכן אין למתווך של המוכרים אפשרות לקבל דמי תיווך.

ג. המתווך לא הוכיח את מועדי הפרסומים וכי הם מתייחסים לנכס זה, ולא ניסח את הסכם הבלעדיות במסמך נפרד.

ד. עיסקת המכר נעשתה על ידי מתווכת אחרת, אשר תיווכה בין המוכר לקונה והנתבעים כבר שילמו את דמי התיווך.

תשובה נכונה: ג'


24. (שאלה נפסלה) עמית פנה ליובל המתווך על מנת לרכוש דירה להשקעה לצורך שיפוצה ומכירתה ברווח.

יובל הציע לעמית דירה שנמכרת ב-15% מתחת למחיר השוק(עקב חובות המוכרים), ודרש תמורתה דמי תיווך בגבוה 3%. עמית הסכים וחתם על טופס הזמנת תיווך.

לאחר שמונה חודשים מכר עמית את הדירה ברווח וקיבל חיוב במס שבח.

על מנת להקטין את המס, הגיש הוצאות שהוציא בקשר לדירה, וביניהן עלות השיפוץ, שכר טרחת עו"ד ודמי התיווך.

בנסיבות המתוארות, האם דמי התיווך מוכרים לצורך מס שבח?

א. דמי התיווך ששולמו בפועל מוכרים לצורך מס שבח.

ב. דמי התיווך אינם מוכרים לצורך מס שבח.

ג. דמי התיווך בגובה 3% מוכרים לצורך מס שבח, אם נסיבות העיסקה מצדיקות זאת והמינהל שוכנע בכך.

ד. דמי התיווך מוכרים רק עד 2% בכל מקרה- גם אם שולם יותר.

תשובה נכונה: א'


25. מי משלם דמי היוון ועבור מה ?

א. דמי היוון משולמים על ידי בעלי הון בתשלום חד פעמי ובהתאם להצהרת ההון האחרונה שמסרו בעלי ההון שברשותם יותר משולשה נכסים בשווי מצטבר של 10 מיליון ש"ח ומעלה.

ב. תשלום למינהל (רשות) מקרקעי ישראל שישולם על ידי החוכר בתשלום חד פעמי מראש עבור ההפרש בין דמי הסכמה לדמי היתר.

ג. החוכר משלם למינהל (רשות) מקרקעי ישראל תשלום חד פעמי מראש עבור תקופת החכירה או יתרתה.

ד. דמי היוון משולמים על ידי מינהל (רשות) מקרקעי ישראל לחוכרים ששילמו תשלום חד פעמי מראש של דמי הסכמה או דמי היתר.

תשובה נכונה: ג'להדפסה של שאלות מבחן תיווך ינואר 2020 יש ללחוץ כאן

להדפסה של תשובות מבחן תיווך ינואר 2020 יש ללחוץ כאן

לצפייה וקריאה של מבחן תיווך נובמבר 2019 יש ללחוץ כאן

לכל מבחני תיווך יש ללחוץ כאן

למידע נוסף השאירו פרטים ונציג ייצור עימך קשר בקרוב