איגוד מתווכים

למה לוקחים דמי תיווך?


דברים שכדאי לדעת על תחום הנדל"ן
דברים שכדאי לדעת על תחום הנדל"ן
 דרישתם של מתווכי נדל"ן לקבל דמי תיווך מאז ומעולם הייתה נושא שנוי במחלוקת. הטענות הן בעיקר בנוגע למעורבות המתווך בעסקה, סכום דמי התיווך והבלעדיות שלו לטפל בעסקה. 
בין אם מדובר בעסקת שכירות קטנה או עסקת מכירה גדולה, דמי התיווך שדורש המתווך גורמות לצדדים בעסקה להטיל ספק בנחיצותם. המחלוקת היא
סביב סכום דמי התיווך הנדרש על-ידי המתווך או לבלעדיות שהוענקה לו. 

מהו גובה דמי התיווך?

החוק אינו קובע את גובה דמי התיווך. דמי תיווך הם עניין למו"מ בין המתווך ללקוחו. כלומר לא נקבע בחוק עמלה קבועה או עמלות מינימום ומקסימום, לכן, במקרים שלא יצוין גובה העמלה, ינהגו לפי המקובל עד היום - 2 אחוזים ממחיר המכירה/הקניה הכולל של הנכס בתוספת מע"מ .
במכירת זכויות בנכס מוגן %5 (מהסכום הכולל של דמי המפתח המשולמים או המוצעים ע"י הלקוח החיצוני, במידה ובעל הבית יממש את אופציית רכישת זכויות הדייר המוגן + מע"מ
הסכם מחייב לשכירת/השכרת נכס :
לתקופה של שנה בלבד - דמי שכירות של חודש אחד + מע"מ.
לתקופה קצרה משנה - %10 מסה"כ דמי השכירות המשולמים + מע"מ
לתקופה ארוכה משנה - %5 מסה"כ דמי השכירות לתקופה, כולל הארכתה עד תום 3 שנים + מע"מ.

מי זכאי לקבל דמי תיווך?

לפי החוק, רק מתווך בעל רישיון נדל"ן זכאי לקבלת דמי התיווך ורק אם הלקוח חתם על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, שבה נכללו כל הפרטים.
התקנות קובעות, כי בהזמנה כאמור יצוינו שמות, כתובות ומספרי זיהוי של המתווך ושל הלקוח; סוג העיסקה שפעולת המתווך מבוקשת לגביה, כגון: שכירות, מכירה, תיאור הנכס, מחיר העסקה המבוקשת, הסכום המוסכם של דמי התיווך או שיעור דמי התיווך המוסכם מתוך המחיר שבו תתבצע העסקה, והאם המחיר כולל מס ערך מוסף.
תקופת הבלעדיות
בית-המשפט קבע כי הענקת בלעדיות למתווך מטרתה לאפשר למתווך לעבוד, ללא חשש שמישהו אחר ינסה למכור את הנכס.
תנאי מסמך הבלעדיות מחייב בתשלום דמי התיווך גם אם התקיימה עסקה שלא כתוצאה מפעולת המתווך. זהו למעשה פיצוי בעבור פעולה בניגוד לתנאי
הבלעדיות. 

מי יכול להוציא רישיון נדל"ן?

סעיף 5 (א) לחוק המתווכים מונה את ששת התנאים לקבלת הרישיון, למי שהינו:
• אזרח או תושב של מדינת ישראל או שהוא תושב חוץ שניתן לו היתר כדין לעבוד בישראל.
• הוא אינו פושט רגל.
• הוא לא הורשע בביצוע עבירה שיש עמה קלון בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
• אם הוטל עליו מאסר, לרבות בעבירה שאין עמה קלון, הוא סיים לרצותו לפחות שלוש שנים 
• הוא עמד בהצלחה בבחינה לקראת קבלת רישיון תיווך במקרקעין.
למידע נוסף השאירו פרטים ונציג ייצור עימך קשר בקרוב