איגוד מתווכים

מתי הבחינה הקרובה של רשם המתווכים?


מבחן רשם המתווכים הקרוב
מבחן רשם המתווכים הקרוב
רשם המתווכים מקיים בחינות רישוי ומנפיק רישיונות לתיווך במקרקעין.

לקראת הענקת הרישיון יוודא הרשם כי המועמד לרישיון עומד בכל התנאים
המתחייבים בנוסף לקבלת ציון "עובר" בבחינה. 

היחידה קיימת משנת 1996 לצורך ביצוע חוק המתווכים והתקנות
ותפקידיה העיקריים לקיים בחינות רישוי, להעניק רישיונות ולנהל את פנקס המתווכים.
בנוסף, בהתאם לחוק חופש המידע התשנ"ט - 1999
מנפיקה היחידה אישורים בעניין מעמדו של אדם/מתווך מבחינת חוק המתווכים
וכן מפרסמת באתר האינטרנט רשימת מתווכים מורשים לעסוק בתיווך.
 

 כל כמה זמן מתקיימת בחינה של רשם המתווכים?

רשם המתווכים עורך ארבע פעמים בשנה בחינה להסמכת רישיון תיווך מקרקעין.
המבחן מתקיים בבניני האומה בירושלים.
למבחן ארבעה מועדים שונים במהלך השנה בחודשים:
 
  • מועד חורף -  22.01.2023
  • מועד אביב  - 11.05.2023
  • מועד קיץ  -   31.07.2023
  • מועד סתיו  - 26.11.2023
 

מתי המועד הקרוב של מבחן רשם המתווכים?

הבחינה הקרובה בדיני מתווכים במקרקעין – מועד אביב

תתקיים ביום חמישי, 11.5.2023.

ההרשמה תחל ביום חמישי, 16.3.2023

ותסתיים ביום ראשון, 16.4.2023.
 
איך משלמים את רישיון התיווך?

1. דרך האינטרנט - באמצעות שרת התשלומים הממשלתי

לפי סעיף 18(ב) לחוק המתווכים במקרקעין:
מי שעוסק בתיווך ללא רשיון ולא משלם אגרה שנתית, 
לא יהיה זכאי לדמי תיווך.
 
ישנם כמה סוגי אגרות רשם המתווכים:
 
1. אגרת בחינה בעלות 510 ש"ח - לתשלום בטרם בחינת הרישוי, כתנאי לרישום לבחינה. ניתן  לשלם באמצעות האינטרנט.
 
2. אגרה חד-פעמית בעד רישיון ורישום בפנקס המתווכים בעלות 973 ש"ח - בתוקף עד ל 31.12.  של אותה שנה.
 
3. אגרת שנתית ע"ס 216 ש"ח - לתשלום עבור חידוש הרישיון.