איגוד מתווכים

איך ואיפה נרשמים למבחן רישיון תיווך?


איך נרשמים למבחן תיווך?
איך נרשמים למבחן תיווך?
בדרך להשגת חלום הקריירה בתיווך נדל"ן,
תעברו כמה הליכים בירוקרטיים קלים שכוללים תשלום
אגרת והרשמה למבחן התיווך.
בדיוק בשביל זה אנחנו כאן - לעשות לכם סדר!

כידוע, לצורך קבלת רישיון התיווך יש לגשת לבחינת רשם המתווכים.
הבחינה מורכבת מ-25 שאלות
עם תשובות במבנה מבחן אמריקאי.

לאחר הבחינה, מקבלים הנבחנים הודעה לביתם האם עברו את הבחינה. תוצאות מתקבלות עד 30 יום.

אלו שעברו את המבחן יכולים לפתוח בתהליך הוצאת רישיון תיווך הכולל 3 שלבים:
  • החתמת עו"ד לצרכי זיהוי עם ת.ז
  • שליחת 2 תמונות פספורט
  • תשלום אגרת רישיון התיווך הראשונה בסך 977 ש"ח, ושליחתה בחזרה לרשם המתווכים. תוך כ-30 יום יישלח בדואר רישיון התיווך.


איך משלמים אגרת רישיון תיווך?

לפי סעיף 18(ב) לחוק המתווכים במקרקעין: מי שעוסק בתיווך ללא רשיון ולא משלם אגרה שנתית,
לא יהיה זכאי לדמי תיווך.

ישנם 3 סוגי אגרות רשם המתווכים:

1. אגרת בחינה - עלות - 501 ש"ח - לתשלום בטרם בחינת הרישוי, כתנאי לרישום לבחינה. ניתן לשלם באמצעות האינטרנט.

2. אגרה חד-פעמית בעד רישיון ורישום בפנקס המתווכים - עלות -  977 ש"ח - בתוקף עד ל 31.12. של אותה שנה.

3. אגרת שנתית - עלות - 217 ש"ח - לתשלום עבור חידוש הרישיון.

נחזור להתחלה, מי רשאי לגשת למבחן התיווך?

רשאי מי שהוא אזרח או תושב ישראל, או תושב חוץ שניתן לו היתר כדין לעבוד בישראל. לא יורשה
לעבוד כמתווך מי שגילו מתחת ל-18 או מי שהגיע לפשיטת רגל. ואשר לא הורשע בעבירה שיש עמה
קלון בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה, ואם ריצה עונש מאסר, עברו לפחות שלוש שנים מאז
סיים לרצותו ועד הגשת הבקשה.

מי יכול לעסוק במקצוע התיווך?

מי שעמד בהצלחה בבחינה לקראת רשיון תיווך במקרקעין ומחזיק ברשיון בר-תוקף שהומצא ע"י
משרד המשפטים, או מי שפטור מבחינה בהתאם לכללים המפורטים בחוק.

מתווכים ותיקים שהינם אזרחי או תושבי מדינת ישראל ושעסקו בתיווך מקרקעין ערב קבלתו של
החוק (ביום 1.4.97), רשאים לעסוק במקצוע ללא רשיון, עד שנתיים מיום קבלתו של החוק.
שר המשפטים הינו השר הממונה על ביצוע החוק והוא מינה רשם מתווכים שתפקידו
לתת רישיונות למתווכים במקרקעין.

לקבלת הסבר על תהליך קבלת הרישיון מהנציגים שלנו ניתן להשאיר פרטים בטופס  

מלאו פרטים ונציג יחזור אליכם בהקדם